μενου
ΚΑΛΑΘΙ

NITTO KOHKI

Brand: NITTO KOHKI
Ταχυσύνδεσμος 1/2 αρσενικός τύπου Ιαπωνίας Αρσενικό σπείρωμα με πάσο 1/2 Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar - 232 psi GAV Ιταλίας..
6.60€
Brand: NITTO KOHKI
Ακροσωλήνιο γίγας με ουρά 19 mm για λάστιχο Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi Προϊόν NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
12.10€
Brand: NITTO KOHKI
Κούμπωμα Γίγας με ουρά 13mm για λάστιχο Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi Προϊόν NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
11.00€
Brand: NITTO KOHKI
Ακροσωλήνιο γίγας 3/4 αρσενικός Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi Προϊόν NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
12.10€
Brand: NITTO KOHKI
Ακροσωλήνιο γίγας 1/2 αρσενικός Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi Προϊόν NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
8.80€
Brand: NITTO KOHKI
Ταχυσύνδεσμος γίγας με ουρά 19 mm για λάστιχο Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi Προϊόν NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
31.90€
Brand: NITTO KOHKI
Ταχυσύνδεσμος γίγας με ουρά 13 mm για λάστιχο Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi Προϊόν NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
30.80€
Brand: NITTO KOHKI
Ταχυσυνδεσμος γίγας 1/2 θηλυκός NITTO Ιαπωνίας Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
30.80€
Brand: NITTO KOHKI
Ταχυσύνδεσμος γίγας 3/4 αρσενικός NITTO Ιαπωνίας Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi Προϊόν NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
33.00€
Brand: NITTO KOHKI
Ταχυσύνδεσμος αρσενικός 1/2 γίγας Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi. Προϊόν NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
30.80€
Brand: NITTO KOHKI
Κούμπωμα με ουρά 13mm για λάστιχο Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi Προϊόν NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
5.50€
Brand: NITTO KOHKI
Κούμπωμα με ουρά 10mm για λάστιχο Από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi Προϊόν NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
4.40€
Brand: NITTO KOHKI
Κούμπωμα με ουρά 8mm για λάστιχο Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi Προϊόν NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
4.40€
Brand: NITTO KOHKI
Κούμπωμα 1/2 θηλυκό Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
7.70€
Brand: NITTO KOHKI
Κούμπωμα 3/8 θηλυκό Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
4.40€
Brand: NITTO KOHKI
Κούμπωμα 1/4 θηλυκό Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi Προϊόν NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
3.30€
Brand: NITTO KOHKI
Κούμπωμα περιστροφικό 360° 3/8 NITTO Ιαπωνίας Εφαρμόζεται σε γωνία 45 μοιρών με το εργαλείο, εξαλείφοντας το ενοχλητικό φορτίο μετατόπισης που προκαλείται από τον συνδεδεμένο σωλήνα Κατάλληλο για όλα τα πνευματικά εργαλεία με υποδοχής εισαγωγής αέρα 3/8 NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
17.60€
Brand: NITTO KOHKI
Κούμπωμα περιστροφικό 360° 1/4 NITTO Ιαπωνίας Εφαρμόζεται σε γωνία 45 μοιρών με το εργαλείο, εξαλείφοντας το ενοχλητικό φορτίο μετατόπισης που προκαλείται από τον συνδεδεμένο σωλήνα Κατάλληλο για όλα τα πνευματικά εργαλεία με υποδοχής εισαγωγής αέρα 1/4 NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
16.50€
Brand: NITTO KOHKI
Κούμπωμα περιστροφικό 360° 1/4 NITTO Ιαπωνίας Εφαρμόζεται σε γωνία 45 μοιρών με το εργαλείο, εξαλείφοντας το ενοχλητικό φορτίο μετατόπισης που προκαλείται από τον συνδεδεμένο σωλήνα Κατάλληλο για όλα τα πνευματικά εργαλεία με υποδοχής εισαγωγής αέρα 1/4 NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
17.60€
Brand: NITTO KOHKI
Κούμπωμα 1/2 αρσενικό Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi Προϊόν NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
5.50€
Brand: NITTO KOHKI
Κούμπωμα 1/4 αρσενικό Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi Προϊόν NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
3.30€
Brand: NITTO KOHKI
Κούμπωμα 1/4 αρσενικό Από Ορείχαλκο Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
4.40€
Brand: NITTO KOHKI
Ταχυσύνδεσμος με ουρά 13mm για λάστιχο Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi Προϊόν NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
11.00€
Brand: NITTO KOHKI
Ταχυσύνδεσμος με ουρά 10mm για λάστιχο Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi. Προϊόν NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
9.90€
Brand: NITTO KOHKI
Ταχυσύνδεσμος με ουρά 8mm για λάστιχο Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi Προϊόν NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
11.00€
Brand: NITTO KOHKI
Ταχυσύνδεσμος 1/2 θηλυκός Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi Προϊόν NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
14.30€
Brand: NITTO KOHKI
Ταχυσύνδεσμος 3/8" θηλυκός Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
11.00€
Brand: NITTO KOHKI
Ταχυσύνδεσμος 1/4 θηλυκός Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρα Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi. Προϊόν NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
11.00€
Brand: NITTO KOHKI
Ταχυσύνδεσμος 3/6 αρσενικός Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi Προϊόν NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
11.00€
Brand: NITTO KOHKI
Ταχυσύνδεσμος 1/4" αρσενικός Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Με μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi Προϊόν NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
11.00€
Brand: NITTO KOHKI
Ταχυσύνδεσμος 1/2" αρσενικός Από ανοξείδωτο χάλυβα Υψηλής ποιότητας προϊόν Εφαρμογή σε κυκλώματα αέρος Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar - 218 psi. Προϊόν NITTO KOHKI Ιαπωνίας..
11.00€
Εμφάνιση 1 έως 31 από 31 (1 Σελ.)